BUKU DAN PENGARANGNYA

Sabtu, 11 Agustus 2012

Berikut adalah beberapa judul buku dan nama pengarangnya :

Masa Kesusastraan Lama
1. Mahabarata, oleh: Wyasa
2. Ramayana, oleh: Walmiki
3. Arjuna Wiwaha, oleh: Empu Kanwa
4. Centini, oleh: Ronggowarsito
5. Negara Kertagama, oleh: Empu Prapanca
6. Gatot Kaca Seraya, oleh: Empu Sedah
7. Syair Perahu, oleh Hamzah Fansuri
8. Syair Burung Pungguk, oleh Hamzah Fansuri
9. Syair Abdul Muluk, oleh: Raja Ali Haji
10.Gurindam Dua-belas, oleh: Raja Ali Haji
11.Sejarah Melayu, oleh: Tun Muhamad Sri Lanang

Masa Kesusastraan Peralihan (Abdullah bin Abdulkadir Munsi)
1. Hikayat Abdullah
2. Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Jedah
3. Syair Singapura Dimakan Api
4. Hikayat Sang Boma
5. Hikayat Bakhtiar

Masa Balai Pustaka
1. Siti Nurbaya, oleh: Marah Rusli
2. Salah Asuhan, oleh: Abdul Muis
3. Kasih Tak Terlerai, oleh: Suman HS
4. Salah pilih, oleh: Nur Sutan Iskandar
5. Cinta Membawa Maut, oleh: Nur St. Iskandar
6. Hulubalang Raja, oleh: Nur St. Iskandar
7. Katak Hendak Menjadi Lembu, oleh: Nur St. Iskandar
8. Neraka Dunia, oleh: Nur St. Iskandar
9. Karena Mertua, oleh: Nur St. Iskandar
10.Cinta dan Keajaiban, oleh: Nur St. Iskandar
11.Darah Muda, oleh: Adinegoro
12.Surapati, oleh: Abdul Muis
13.Pertemuan Jodoh, oleh: Abdul Muis
14.Robert Anak Surapati, oleh: Abdul Muis
15.Percobaan Setia, oleh: Suman HS
16.Mencari Pencuri Anak Perawan, oleh: Suman HS
17.Teman Duduk (cerpen), oleh: M. Kosim
18.Menebus Dosa, oleh: Aman Datuk Majoindo
19.Sukreni Gadis Bali, oleh: I Gusti Nyoman panji Tisna
20.l Swasta Setahun di Bedahulu, oleh: I Gusti Nyoman Panji Tisna
21.Kehilangan Mestika, oleh: Hamidah
22.Pahlawan Minahasa, oleh: M.H. Dayoh
23.Andong Teruna, oleh: Sutomo jauhar Arifin

Masa Pujangga Baru
1. Layar Terkembang, oleh: Sutan Takdir Alisyahbana
2. Dian yang Tak Kunjung Padam, oleh: S.T. Alisyahbana
3. Anak Perawan di Sarang Penyamun, oleh: S.T. Alisyahbana
4. Di Bawah Lindungan Ka'bah, oleh: Hamka
5. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, oleh: Hamka
6. Bebasari (drama), oleh: Sanusi Pane
7. Kertajaya ( drama), oleh: Sanusi Pane
8. Sandyangkalaning Majapahit (drama), oleh: Sanusi Pane
9. Puspa Mega, oleh: Sanusi Pane
10.Madah Kelana, oleh: Sanusi Pane
11.Manusia Baru (drama), oleh: Armijn Pane
12.Lukisan Manusia (drama), oleh: Armijn Pane
13.Ratna (drama), oleh: Armijn Pane
14.Lenggang Kencana (drama), oleh: Armijn Pane
15.Ken Arok Ken Dedes, oleh: M Yamin
16.Diponegoro, oleh: M Yamin
17.Tanah Air, oleh: M Yamin
18.Dalam Lingkungan Kawat Berduri, oleh: Asmara Hadi
19.Rindu Dendam, oleh: Y.E. Tatengkeng
20.Buah Rindu, oleh: Amir Hamzah
21.Nyanyi Sunyi, oleh: Amir Hamzah
22.Setanggi Timur, oleh: Amir Hamzah
23.Puspa Aneka, oleh: Yogi (A. Rivai)
24.Dewan Sajak, oleh: A. Hasjimi ( Ali Hasjim)

Masa Angkatan 45
1. Sedih dan Gembira (kumpulan drama), oleh: Usmar Ismail
2. Kita Berjuang (puisi), oleh: Usmar Ismail
3. Cahaya Merdeka (puisi), oleh: Usmar Ismail
4. Puntung Berasap (puisi), oleh: Usmar Ismail
5. Taufan di Atas Asia (kumpulan drama), oleh: El Manik
6. lntelek lstimewa, oleh: El Manik
7. Benciku Melaut, oleh: Amal Hamzah
8. Pembebasan Pertama (puisi), oleh: Amal Hamzah
9. Radio Masyarakat, oleh: Rosihan Anwar
10.Kerikil Tajam(puisi), oleh: Chairil Anwar
11.Deru Campur Debu (puisi), oleh: Chairil Anwar
12.Kejahatan Membalas Dendam (drama), oleh: Idrus
13.Coret-coret di Bawah Tanah (drama), oleh: Idrus
14.Jalan Tak Ada Ujung, oleh: Mochtar Lubis
15.Tak Ada Esok, oleh: Mochtar Lubis
16.Keretakan dan Ketegangan (Kumpulan cerpen), oleh: Achdijat Kartamiharja
17.Yang Terhempas dan yang Terkandas,(Kumpulan cerpen), oleh: Rusman Sutiasumarga
18.Kata Hati dan Perbuatan (puisi), oleh: Trisno Sumardjo
19.Wajah yang Berubah (kumpulan cerpen), oleh: Trisno Sumardjo
20.Kota Harmoni, oleh: Idrus

Masa Angkatan 50
1. Robohnya Surau Kami (kumpulan cerpen),oleh: A.A. Navis
2. Kemarau (roman), oleh: A.A. Navis
3. Bianglala (kumpulan cerpen), oleh: A.A. Navis
4. Kisah-kisah Revolusi, oleh: Trisno Yuwono
5. Pagar Kawat Berduri (roman), oleh: Trisno Yuwono
6. Laki-laki dan Mesiu, (kumpulan cerpen), oleh: Trisno Yuwono
7. Bulan Bujur Sangkar (drama), oleh: Iwan Simatupang
8. Lebih hitam dari Hitam (cerpen), oleh: Iwan Simatupang
9. Kering (roman), oleh: Iwan Simatupang
10.Merahnya Merah, oleh: Iwan Simatupang
11.Ziarah (novel), oleh: Iwan Simatupang
12.Pulang (roman), oleh: Toha Mochtar
13.Daerah tak Bertuan (roman), oleh: Toha Mochtar
14.Kejantanan di Sumbing (kumpulan cerpen),oleh: Subagio Sastrowardojo
15.Simphoni, oleh: Subagio Sastrowardojo
16.Perjalanan Pengantin, oleh: Ajip Rosidi
17.Jalan ke Surga, oleh: Ajip Rosidi

Masa Angkatan 66
1. Benteng dan Tirani (kumpulan puisi), oleh: Taufik Ismail
2. Sajak Ladang Jagung (kumpulan puisi), oleh: Taufik Ismail
3. Selamatan Anak Cucu Sulaiman (drama), oleh: W.S. Rendra
4. Blues untuk Bonnie (kumpulan puisi), oleh: W.S. Rendra
5. Ia Sudah Bertualang (kumpulan cerpen), oleh: W.S. Rendra
6. Balada Orang-Orang Tercinta (k. puisi), oleh: W.S. Rendra
7. Pada Sebuah Kapal (novel), oleh: Nh. Dini
8. Namaku Hiroko (novel), oleh: Nh. Dini
9. Sebuah Lorong di Kotaku (novel), oleh: Nh. Dini
10.Ladang Perminus (novel), oleh: Ramadhan K.H.
11.O, Amuk, Kapak (kumpulan puisi), oleh: Sutardji Calzoum Bachri
12.Perahu Kertas (kumpulan poisi), oleh: Sapardi Djoko Damono
13.Pergolakan (novel), oleh: Wildan Yatim
14.Stasiun (novel), oleh: Putu Wijaya
15.Raumanen (novel), oleh: Mariane Katoppo

1 komentar:

Posting Komentar